Das IAK: Über uns

IAK: O nas

Nasza historia

Od roku 1970 IAK jest pionierem i liderem w dziedzinie Przywództwa i Rozwoju Korporacyjnego. Od momentu powstania, który był pod znakiem silnych wstrząsów społecznych i oporu, mamy do czynienia z tematyką pasji „zmiany” i „innowacyjności”. Jesteśmy przekonani, że droga do trwałych zmian i sukcesu wiedzie tylko poprzez wzmocnienie jednostki.

4 Generationen IAK

Usługi i produkty, które rozwinęliśmy w ciągu dziesięcioleci, opierają się na pragmatycznej integracji strategii, struktury i kultury w danej rzeczywistości korporacyjnej.

Kim jesteśmy?

Prezentacja firmy

Download PDF

Od 1970

Wszystko zaczęło się w 1970 roku, gdy w czasie zmian społecznych i politycznych trzech asystentów naukowych z Uniwersytetu w Kolonii założyło IAK, by promować praktyczne ujęcie innowacyjności i kreatywności. W ten sposób stali się pionierami nowego podejścia do doradztwa korporacyjnego i zarządzania. Szybo zdali sobie sprawę, że istotne i trwałe zmiany nie są osiągane przez wdrażanie modeli i narzędzi, lecz tylko poprzez wzmocnienie jednostki i jej postaw. Ta myśl stała się integralnym trzonem naszej pracy.

Dziś Grupa IAK składa się z sieci ponad 25 Partnerów w Niemczech, Szwajcarii, Austrii, Włoszech, Brazylii, Polsce i USA. 

1970 IAK zostaje założona przez Christo Quiske i Stefana Skirl’a jako pierwszy niemiecki Instytut Kreatywności. Podstawowymi obszarami kompetencji są kreatywność i przywództwo w formie szkoleń i konsultacji.
1977 lista referencyjna IAK obejmuje prawie wszystkie czołowe firmy niemieckie i międzynarodowe korporacje działające w Niemczech.
1981 Powstaje program rozwojowy dla liderów TETA. Odbywają się pierwsze edycje.
1998 IAK staje się International. Kamieniem milowym staje się wprowadzenie IAK na rynek szwajcarski.
2002 Rozwój międzynarodowy IAK. Kolejnym po Szwajcarii krajem, do którego wchodzi IAK stają się Włochy . W związku z rozwojem międzynarodowym i globalizacją IAK wprowadza usługi związane z zarządzaniem międzykulturowym.
2003 IAK otwiera biuro w Nowym Jorku, wchodząc na rynek amerykański.
2004 Otwarcie IAK Austria.
Innowacje 2007: Pierwszy Salon d’Innovation w Kolonii.
Odbywają się pierwsze programy InnoMindset oraz Innvoationshaltung
2008 Jako kontynuację „TETA Leadership” wprowadzamy „TETA 2”.
2011 narzędzie on-line REALTIME PULSE pozwala sprawdzić jak system społeczny (R)-  ewolucyjny krok od organizacji do zbiorowo inteligentnym organizmem przedsiębiorstw.
2012 Badania i projekty: Davinci – innowacyjne nauczanie i programy na Uniwersytecie Ruhr w Bochum; wprowadzenie narzędzia on-line CREATIC – pozwalającego na mierzenie innowacyjności i zdrowia organizacji poprzez informacje zwrotne w czasie rzeczywistym.
2016 Wprowadzenie IAK na rynek Polski;
Rozwój nowych form nauczania w cyfrowej transformacji kultury DTK 4.0. IAK korzysta z technologii cyfrowych, łącząc je z doświadczeniami bezpośredniej  pracy dla wzrostu skuteczności procesów rozwojowych i innowacji.

IAK International
Institute for Applied Creativity
Kölner Weg 44
D – 50858 Köln
Deutschland

IAK w Polsce

Osoba kontaktowa - Michał Lewandowski

Mob 0048/668183182
Email michal.lewandowski@iak.com
Web www.pl.iak.com

IAK

Od 1970 wspiera rozwój Przywództwa i Kultury Organizacyjnej. Jesteśmy przekonani, że droga do trwałych zmian i sukcesu wiedzie poprzez wzmocnienie jednostki. Usługi i narzędzia, które rozwijamy od dziesięcioleci, oparte są na praktycznej integracji strategii, struktury i kultury w danej rzeczywistości korporacyjnej.