trapez_leadership_rot

Przywództwo i Kultura

prowadzące do sukcesu

Sukces organizacji...

… jest nierozerwalnie związany z efektywnością osób zarządzających. W złożonym świecie biznesu, pełnym paradoksów i sprzecznych celów, pod wysoką presją czasu i oczekiwań  Przywództwo zaczyna się od zdolności do kierowania samym sobą.

Nasza praca nad przywództwem i kulturą organizacyjną koncentruje się głównie na:

Odpowiedzialności osobistej;
Motywacji i mobilizacji;
Przejrzystości i zaangażowaniu;
Podejmowaniu ryzyka i orientacji na działanie;
Spokoju i równowadze psychicznej;
Działaniu w sytuacji dużego obciążenia, presji, trudnych warunków;
Radzeniu sobie z wyzwaniami/zmianami.

Typowe pytania...

… w obszarze Przywództwo:

W jaki sposób osiągnąć kulturę, w której każdy menedżer czuje się naprawdę odpowiedzialny za swój obszar i działa z odwagą – nawet w obliczu trudności i oporu?
W jaki sposób promować otwartość na nowe, gotowość do uczenia się i entuzjazm wobec zmian w organizacji?
W jaki sposób możemy sprawić, że każdy daje z siebie wszystko i dokłada wszelkich starań, by osiągnąć sukces?
W jaki sposób utrzymać motywację, wydajność i zdrowie pracowników pracując pod presją czasu i wyników?

IAK opracowało wachlarz strategii i programów na poziomie indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym, które od 1981 roku skutecznie implementuje na całym świecie. 

P1090547-600x600

Program rozwojowy dla liderów dający możliwość uczestniczenia w unikalnym, osobistym doświadczeniu, budowania samoświadomości wzorców postaw i zachowań, kształtując osobowość wspierającą efektywne przywództwo.

IAK

Autorskie rozwiązanie IAK –  LeadNAV 360º Feedback to potężne, a jednocześnie proste narzędzie rozwoju przywództwa i komunikacji w organizacji.

Merger-600x600

Pracujemy nad świadomością funkcjonowania osób zarządzających w celu identyfikacji powtarzających się, często nieuświadomionych wzorców zachowania, w szczególności tych, które zakłócają ich zdolności do skutecznego reagowania na zmieniające się sytuacje biznesowe i relacyjne.

iak_movie_snap_2

Intensywny program rozwojowy dla kadry zarządzającej w organizacjach, zapewniający możliwość głębokiej refleksyjnej pracy i wzajemnej wymiany w kierunku osobistej i organizacyjnej zmiany.

iak_movie_snap_1

Kompleksowe programy rozwoju przywództwa. Przygotowywane w dialogu z Klientem, rozwijają aspekty, które są szczególnie istotne w kontekście danej organizacji i grupy docelowej.

inno_krea_600x600

Całościowy program wsparcia w wypracowywaniu DNA firmy w kierunku żywej i prężnej kultury organizacyjnej.

quader_vortraege

Wysoce interaktywne wystąpienia coachów IAK, skłaniające
uczestników do zaangażowania się, odwołujące się nie tylko do umysłu, ale i do emocji.

Masz pytania?

Chcesz poznać IAK bliżej?

IAK International
Institute for Applied Creativity
Kölner Weg 44
D – 50858 Köln
Deutschland

IAK w Polsce

Osoba kontaktowa - Michał Lewandowski

Mob 0048/668183182
Email michal.lewandowski@iak.com
Web www.pl.iak.com

IAK

Od 1970 wspiera rozwój Przywództwa i Kultury Organizacyjnej. Jesteśmy przekonani, że droga do trwałych zmian i sukcesu wiedzie poprzez wzmocnienie jednostki. Usługi i narzędzia, które rozwijamy od dziesięcioleci, oparte są na praktycznej integracji strategii, struktury i kultury w danej rzeczywistości korporacyjnej.