Program otwarty: TETA Leadership

Przekrocz swoją Czerwoną Linię*

Więcej informacji: TETA Leadership


Jakość postaw i świadomości, które stoją za podejmowanymi działaniami, ma kluczowe znaczenie dla sukcesu jednostek i organizacji.

Kadra zarządzająca organizacji staje przed coraz większą ilością wyzwań,
które coraz częściej, wraz z wzrastającą złożonością procesów organizacyjnych i rynkowych, związane są z relacjami międzyludzkimi. Zmniejszenie wydajności, niespełnione oczekiwania, niedostatek kreatywności i gotowości do ryzyka, do tego wewnętrzna rezygnacja lub wypalenie, są obecnie powszechnymi zjawiskami. Zapobieganie im i opanowywanie, gdy się pojawią, staje się ważnym zadaniem każdego lidera.

Program TETA®Leadership, dając możliwość uczestniczenia w unikalnym, osobistym doświadczeniu, buduje samoświadomość postaw i zachowań, kształtując osobowość wspierającą efektywne przywództwo. Pracując nad zasadami funkcjonowania uczestników, pozwala na rozpoznania ich skuteczności i ewentualne poszerzenie ich lub zmianę; zasady te koncentrują się na motywacji, poczuciu odpowiedzialności i sprawstwa, a także skutecznej komunikacji i rozwiązywaniu konfliktów.
Uczestnicy zapoznają się z nowymi możliwościami postrzegania, które
pozwalają im na poszerzenie ich repertuaru zachowań, aby podejmować
bardziej świadome, skuteczne decyzje i działania w codziennej pracy i w
życiu.

TETA®Leadership otrzymuje znakomite opinie i rekomendacje uczestników
na całym świecie. W ostatnich latach z naszego, odbywającego się w
kameralnych grupach, seminarium skorzystało ponad 25’000 osób; od
prezesów międzynarodowych korporacji, przedsiębiorców, członków
zarządów, poprzez dyrektorów i menedżerów wszystkich szczebli, liderów
zespołów, kierowników projektów, do samodzielnych pracowników i
freelancerów.

Głównymi tematami szkolenia są:
• Świadomość własnych wzorców myślenia i zachowania
• Doświadczanie znaczenia własnej odpowiedzialności i zarządzania
sobą
• Pokonywanie osobistych ograniczeń
• Internalizacja 7 kluczowych zasad działania
• Wzmacnianie osobistego zaangażowania i motywacji
• Wzmacnianie efektywności osobistej poprzez nadanie klarowności i
ostrości swoim potrzebom, celom i swojemu działaniu
• Kształtowanie zdolności do inicjatywy, brania odpowiedzialności i
podejmowania świadomego ryzyka
• Promowanie odporności i stabilności psychicznej

Szkolenie pomaga uświadomić sobie odpowiedzi na takie pytania,
jak:
• W jaki sposób moje postawy ograniczają wykorzystanie moich
możliwości?
• Jak mogę uwolnić się od osobistych blokad/barier?
• Jakie strategie będą wspierać osiąganie rezultatów i poczucie
satysfakcji?
• Jak budować swoją decyzyjność, odporność psychiczną i
zaangażowanie?
• Jakie mogę znaleźć sposoby motywacji, samoorganizacji i
samokontroli dla siebie i dla zespołu?
• W jaki sposób mogę poszerzyć swój osobisty potencjał i wpływać na
rozwój potencjału innych?

Korzyści

Każdy z uczestników wchodzi ze swoim światem, swoją aktualną sytuacją, wyzwaniami i trudnościami i ten świat jest tłem osobistej, wewnętrznej pracy na TETA.  Każdy z uczestników wychodzi więc z czymś innym, co dla niego osobiście jest ważne w tym momencie, by zrobić krok do przodu w swoim funkcjonowaniu zawodowym, organizacyjnym czy nawet prywatnym.
Generalne korzyści z uczestnictwa w programie możemy określić jako:
• Zwiększone zadowolenie i entuzjazm dla zadań, a tym samym
większa wydajność i jakość pracy.
• Aktywne rozwiązywanie problemów staje się drugą naturą, przy
jednoczesnym zwiększeniu aktywności i poczuciu wpływu.
• Rozpoznanie zasobów dla większej motywacji, samoorganizacji i
samokontroli.
• Działania stają się bardziej stabilne, transparentne i oparte na
wartościach.

Inwestycja: zł 5.000,00

(+ VAT oraz koszty hotelu)

*Czerwona Linia – osobiste blokady i ograniczenia, które utrudniają Ci:

  • zrobienie tego, co dla Ciebie ważne;
  • osiąganie efektów, na których Ci zależy;
  • dotarcie tam, gdzie chcesz dotrzeć.

Booking Desk

 

IAK International
Institute for Applied Creativity
Kölner Weg 44
D – 50858 Köln
Deutschland

IAK w Polsce

Osoba kontaktowa - Michał Lewandowski

Mob 0048/668183182
Email michal.lewandowski@iak.com
Web www.pl.iak.com

IAK

Od 1970 wspiera rozwój Przywództwa i Kultury Organizacyjnej. Jesteśmy przekonani, że droga do trwałych zmian i sukcesu wiedzie poprzez wzmocnienie jednostki. Usługi i narzędzia, które rozwijamy od dziesięcioleci, oparte są na praktycznej integracji strategii, struktury i kultury w danej rzeczywistości korporacyjnej.