Kompetenzen

Postawy kształtują działania!

„Wspieramy ludzi i organizacje w ich drodze stawania się takimi, jakimi pragną być”.

Prawdziwa zmiana pojawia się tylko wtedy, gdy nasza postawa i zachowanie zmieniają istotę problemu. Podstawą do zmiany postawy jest pogłębienie procesów świadomości na poziomie indywidualnym i zbiorowym, odkryć naszych ograniczeń lub otwarcie się na dialog.

Ta zmiana postawy prowadzi do wyraźnego uznania osobistej odpowiedzialności, dzięki której nasze dotychczasowe doświadczenia, przekonania i wzorce z przeszłości przestają determinować naszą przyszłość. Świadoma postawa i podejście tworzą jasność, ostrość i generują energię do działania …

czyli od …

Reagowania ku Działaniu
Perfekcjonizmu do Doskonałości
Konformizmu do Zdolności do ryzyka
Kopiowania do Innowacji
Informowania do Komunikacji
Alienacji do Identyfikacji

Odpowiedzialność i decyzyjność są częścią sztuki przywództwa i warto je w sobie kształtować.

W IAK pracujemy nad postawami i funkcjonowaniem ludzi i organizacji, oferując programy rozwojowe dla menedżerów i zespołów w dziedzinie przywództwa, współpracy, innowacji i zmiany (seminaria, szkolenia, wykłady, wydarzenia). Nasze interwencje poruszają, inspirują i generują trwałą, istotną zmianę.

Rzeczywista przemiana odbywa się poprzez interwencje integrujące mózg, serce i ręce (refleksję, emoje i działanie).  Interwencje tee oparte są  na kilku podstawowych zasadach

Zaplanuj-Zrób-Sprawdź-Zrób (Plan – Do – Check-Act)
Koherencja: Zrozumiałość-Zaradność-Sensowność
Integracja JA-MY-TO

Nasze narzędzia analityczne on-line są punktem wyjścia do wzięcia odpowiedzialności za swoją rzeczywistość. Nasi Coachowie są sparing partnerami, trenerami, coachami, moderatorami, mediatorami, twórczymi myślicielami i inicjatorami. Powodujemy transformację i poprowadzimy do sukcesu.

Entuzjazm jest najlepiej opłacanych w nieruchomości światowej.

IAK Leadership and Culture

Przywództwo i Kultura

prowadzące do sukcesu

IAK Leadership and Culture

Leadership & Culture

Zum Erfolg führen

Współpraca i Wybitne Zespoły

Siła wspólnoty

IAK Collaboration and Teams
IAK Collaboration and Teams

Cooperation & High Performance Teams

Gemeinsam Stärke zeigen

IAK Innovation and Change

Innowacja i Zmiana

Fabryka Innowacji Biznesu

IAK Innovation and Change

Innovation & Change

Business Innovation Factory

IAK International
Institute for Applied Creativity
Kölner Weg 44
D – 50858 Köln
Deutschland

IAK w Polsce

Osoba kontaktowa - Michał Lewandowski

Mob 0048/668183182
Email michal.lewandowski@iak.com
Web www.pl.iak.com

IAK

Od 1970 wspiera rozwój Przywództwa i Kultury Organizacyjnej. Jesteśmy przekonani, że droga do trwałych zmian i sukcesu wiedzie poprzez wzmocnienie jednostki. Usługi i narzędzia, które rozwijamy od dziesięcioleci, oparte są na praktycznej integracji strategii, struktury i kultury w danej rzeczywistości korporacyjnej.