Kompetenzen

Postawy kształtują działania!

„Wspieramy ludzi i organizacje w ich drodze stawania się takimi, jakimi pragną być”.

Prawdziwa zmiana pojawia się tylko wtedy, gdy nasza postawa i zachowanie zmieniają istotę problemu. Podstawą do zmiany postawy jest pogłębienie procesów świadomości na poziomie indywidualnym i zbiorowym, odkrycie naszych ograniczeń i otwarcie się na wymianę i dialog.

Ta zmiana postawy prowadzi do wyraźnego uznania osobistej odpowiedzialności, dzięki której nasze dotychczasowe doświadczenia, przekonania i wzorce z przeszłości przestają determinować naszą przyszłość. Świadoma postawa i podejście tworzą jasność, ostrość i generują energię do działania …

czyli od …

Reagowania ku Działaniu
Perfekcjonizmu do Doskonałości
Konformizmu do Zdolności do ryzyka
Kopiowania do Innowacji
Informowania do Komunikacji
Alienacji do Identyfikacji

Odpowiedzialność i decyzyjność są częścią sztuki przywództwa i warto je w sobie kształtować.

W IAK pracujemy nad postawami i funkcjonowaniem ludzi i organizacji, oferując programy rozwojowe dla menedżerów i zespołów w dziedzinie przywództwa, współpracy, innowacji i zmiany (seminaria, szkolenia, wykłady, wydarzenia). Nasze interwencje poruszają, inspirują i generują trwałą, istotną zmianę.

Rzeczywista przemiana odbywa się poprzez interwencje integrujące mózg, serce i ręce. Łączą one w sobie naukę, doświadczenie i pozytywne działania.

w IAK bazujmy na psychologii humanistycznej, konstruktywizmie, Terapii Gestalt i salutogenetycznym podejsciu do zdrowia i funkcjonowania człowieka. Nie mamy żadnej ideologii i postrzegamy siebie jako „akuszerów zmiany”, wspierających jednostki, zespoły lub organizacje w drodze do samostanowienia rozwoju.

Nasze narzędzia analityczne są punktem wyjścia do wzięcia odpowiedzialności za swoją rzeczywistość. Nasi Partnerzy występują w roli sparing partnerów, trenerów, coachów, moderatorów, mediatorów, twórców i inicjatorów. Wspieramy transformację i poprowadzimy do sukcesu.

Entuzjazm i energia ludzi to najbardziej opłacalne inwestycje na świecie.

Masz pytania?

Chcesz poznać IAK bliżej?

IAK International
Institute for Applied Creativity
Kölner Weg 44
D – 50858 Köln
Deutschland

IAK w Polsce

Osoba kontaktowa - Michał Lewandowski

Mob 0048/668183182
Email michal.lewandowski@iak.com
Web www.pl.iak.com

IAK

Od 1970 wspiera rozwój Przywództwa i Kultury Organizacyjnej. Jesteśmy przekonani, że droga do trwałych zmian i sukcesu wiedzie poprzez wzmocnienie jednostki. Usługi i narzędzia, które rozwijamy od dziesięcioleci, oparte są na praktycznej integracji strategii, struktury i kultury w danej rzeczywistości korporacyjnej.