Ogólne warunki

Ogólne warunki

Dla wszystkich usług IAK mają zastosowanie poniższe warunki, o ile nie jest uzgodnione inaczej. Warunki dotyczą złożenia zamówienia, które może ustnie lub na piśmie.

Uzgodnione ceny są, o ile nie ustalono inaczej, cenami netto. Nie obejmują one kosztów, takich jak podróże, zakwaterowanie i kosztów materiałowych, a także podatku od sprzedaży.

W przypadku rezygnacji lub anulowania przez zamawiającego, pod warunkiem, że inne umowy nie mają zastosowania, zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za odwołanie, a mianowicie:

W przypadku rezygnacji z 30-dniowym wyprzedzeniem: 50%

W przypadku rezygnacji z 20-dniowym wyprzedzeniem: 75%

W przypadku rezygnacji z 10-dniowym wyprzedzeniem 100% ustalonej opłaty.

Umowa podlega prawu polskiemu. Miastem administracyjnym jest Warszawa.

IAK Polska

IAK International
Institute for Applied Creativity
Kölner Weg 44
D – 50858 Köln
Deutschland

IAK w Polsce

Osoba kontaktowa - Michał Lewandowski

Mob 0048/668183182
Email michal.lewandowski@iak.com
Web www.pl.iak.com

IAK

Od 1970 wspiera rozwój Przywództwa i Kultury Organizacyjnej. Jesteśmy przekonani, że droga do trwałych zmian i sukcesu wiedzie poprzez wzmocnienie jednostki. Usługi i narzędzia, które rozwijamy od dziesięcioleci, oparte są na praktycznej integracji strategii, struktury i kultury w danej rzeczywistości korporacyjnej.